Przyjmowanie zgłoszeń o nagrody w kulturze Cieszyna

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2021 roku można zgłaszać Kandydatów do Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody:

 1. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 2. Nagrodę może otrzymać artysta, twórca lub animator działający w różnych dziedzinach sztuki na podstawie oceny całokształtu dorobku lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.
 4. Nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy przez Radę Miejską.
 5. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
 6. W roku kalendarzowym przyznaje się jedna nagrodę.
 7. Wnioski zawierające: dane osobowe oraz opis dokonań kandydata przyjmuje Biuro Rady Miejskiej Cieszyna do 31 sierpnia każdego roku. Wnioski można składać w punkcie Obsługi Klienta w budynku ratusza na parterze.
 8. Wnioski wstępnie analizuje Komisja Społeczna i przedstawia Radzie Miejskiej opinie co do przyznania Nagrody.
 9. Nagrodę przyznaje Rada Miejska Cieszyna.
 10. Nagrodzony otrzymuje również medal miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 11. Nagroda jest wręczana podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej lub przy innej stosownej okazji.

 

Źródło: cieszyn.pl